Site en Designing
Image default
Business / Marketing and Advertising

Een stal inrichting met een plan

Voor veehouders wordt het steeds complexer om een nieuwe stal te bouwen. De regelgeving is veranderd en de vergunningstrajecten duren langer. Ook mogelijkheden voor technieken en automatisering binnen de stal blijven groeien. De juiste keuze van stal inrichting wordt dus steeds belangrijker geacht bij deze bouwprocessen. Maar is dat terecht?

Vroeger werd er gewoon met enkele soorten van boxen gewerkt, nu zijn er vanalle levels van koecomfort beschikbaar. Bij hekwerken ligt de focus op arbeidsgemak en behandelmogelijkheden, voor elke vloer is er wel een passende mestschuif te vinden en er zijn steeds meer manieren voor het automatiseren van het voeren en melken van de dieren. De stal inrichting bestaat uit heel veel facetten en elk daarvan is belangrijk.

Bij stal inrichters kan je al die boxen en technieken verkrijgen, maar voor de veehouders is het belangrijk om keuzes te maken: welke investering is nodig en welke overbodig? Welke keuzes passen binnen het budget en binnen de bedrijfsvoering? Het is het beste om je niet te laten leiden door wat er te koop is, maar echt te kijken naar wat je nodig hebt binnen het inrichtingsplan dat je in gedachten had. Zorg ook dat het inrichtingsplan compleet is voor de bouw begint. Later pas keuzes maken of wijzigen kan moeilijkheden geven bij de bouw, kan voor verrassingen zorgen of kan voor ploste grote kostenposten zorgen. Weeg vooraf dus goed af wat er in je stal inrichting past en wat niet.

Om je bij te staan bij die keuzen, kan je agrarisch advies inwinnen. Wijsman is zo’n adviesbureau die de veehouder kan adviseren en helpen met keuzes te maken. Bovendien zijn ze op de hoogte van de vele regels en eisen die er op gebied van milieu en bouwen zijn bijgekomen. Zo krijg je een stal inrichting die efficiënt, kostenbesparend en milieubewust is.  

http://www.wijsmanhandelenadvies.nl