Siteendesigning

Op basis van info Virgoleads een winback actie starten

Virgoleads is het bedrijf wat als aanvulling op de marketing- en salesafdeling zorgt voor gekwalificeerde leads. Leads die voldoen aan het klantprofiel van de opdrachtgever. Een klantprofiel kan in de loop van de tijd veranderen en bepaalde producten en diensten zijn niet interessant om op deze manier te verkopen.

Je moet een product of dienst verkopen wat een behoorlijke marge heeft om de kostprijs per lead te kunnen verantwoorden. Daarom is het voor Virgoleads belangrijk om vooraf te weten wat uw verwachting is. Het zoekvolume is leidend om te bepalen of er voldoende leads te genereren zijn.

Hoe komt Virgoleads zelf aan nieuwe klanten? Op dezelfde wijze als ze voor u aan de gang gaan. Practice what you preach is wat voor Virgoleads zelf ook op gaat. De klanten vinden Virgoleads via het internet en worden vervolgens gebeld om te bepalen of een exclusieve samenwerking mogelijk is. Indien uw perfectie te ver af staat van de realiteit, moet helaas worden besloten om geen samenwerking aan te gaan.

Hoe aanlokkelijk het ook lijkt, het is voor een leadgeneratie bedrijf niet altijd interessant om voor u te werken. Virgoleads vraagt een bedrag voor het inrichten van de dienstverlening, maar verdient haar geld met het genereren en kwalificeren van leads. Leads die niet verkocht kunnen worden, maar waar wel een arbeidsinspanning aan zit kost geld. Dus het beschrijven van uw product of dienst op het internet is dusdanig belangrijk, dat alleen de juiste klanten zich aanmelden. Vervolgens wordt bepaald of dit echt uw ideale klant is en als dit positief is wordt de informatie naar u doorgestuurd.

De lead zelf wordt alleen aan u geleverd, dus niet aan uw concurrenten. Alle leads die niet voldoen worden aan marktpartijen verkocht die deze afvalleads verkopen aan uw concurrenten. U krijgt alleen de goede leads en de concurrentie krijgt de rommel. Kortom, uw concurrentie maakt kosten voor het kopen van leads waar niets tussen zit. Mogelijk wel voor hen, omdat zij met minder genoegen kunnen en willen nemen. U wilt de krenten uit de pap, dan dient u zich te realiseren dat er ook minder leads zijn. Echter de leads die er zijn, voldoen dan ook aan uw wensen.

Daarbij komt dat uw organisatie in staat moet zijn om de leads binnen 8 werkuren op te volgen. Indien dit niet mogelijk is, gaat de samenwerking niet door. De reden is dat het anders een negatief effect heeft op het imago van Virgoleads. Potentiële klanten die u niet tijdig contacteert gaan bellen Virgoleads. Een klant die klaagt over het niet reageren van uw organisatie, heeft ook een negatief beeld van uw organisatie. Komt het drie keer voor dat een klant niet tijdig wordt geholpen, dan beëindigd Virgoleads de samenwerking. De leads die dan nog binnenkomen worden verkocht aan uw concurrenten als zij de leads wel op tijd opvolgen. Uiteindelijk is de inspanning gedaan…

Het komt ook voor dat een lead aangeeft niet met uw organisatie te willen samenwerking en dat ze juist van u af willen. Deze lead wordt u niet aangerekend, maar u kunt nog wel wel een ‘win back’ actie starten.

Om te bepalen of een samenwerking voor u interessant is, kunt u kijken op www.virgoleads.com