Site en Designing
Image default
Business / Marketing and Advertising

Arbeidsdeskundig onderzoek

Arbeidsdeskundig onderzoek, uitgevoerd door ADXpert zal moeten uitwijzen of er toekomstperspectief is voor onze gewaardeerde leerkracht. Eind februari heeft deze leerkracht zich ziek gemeld met verschijnselen van oververmoeidheid. De huisarts heeft niet veel later moeten constateren dat er sprake is van een burn-out. Sinds februari hebben we hem ook niet meer teruggezien op school. Om eerlijk te zijn hing dit al een poosje in de lucht. Als directie van de school valt ons ook een en ander te verwijten. De signalen waren er overduidelijk. We hebben niet adequaat gereageerd, en we zijn ook niet op tijd in gesprek gegaan. Normaal hoop je dat de kerstvakantie een leerkracht goed doet, waardoor hij weer met frisse moed aan de tweede helft van het schooljaar begint. Echter bleek het tegendeel waar. Leerkracht zijn op een basisschool is een prachtig vak. De betreffende leerkracht is zeer geliefd en als leerkracht uitermate geschikt. Echter is de werkdruk op scholen dermate hoog, dat het voor velen gewoon teveel wordt. Niet zelden staan leerkrachten voor klassen met 35 kinderen. In deze grote groepen krijg je ook te maken met vluchtelingen, die naast een taalachterstand ook nog eens getraumatiseerd zijn. Dat is maar een greep uit het scala van problemen waar leerkrachten dagelijks mee te maken krijgen. Wanneer de lessen zijn afgelopen zit de dag van een leerkracht er nog lang niet op. Vergaderen, ouderavonden, nakijkwerk en voorbereidingen voor de volgende dag zijn de bezigheden van een leerkracht wanneer de lessen voorbij zijn. De leerkracht lijkt aan de beterende hand te zijn, en we zijn een arbeidsdeskundig onderzoek gestart om te zien wat de mogelijkheden zijn voor de toekomst. Het arbeidsdeskundig onderzoek doen we in samenwerking met het bedrijf ADXpert.

Het arbeidsdeskundig onderzoek door ADXpert

Het arbeidsdeskundig onderzoek lijkt zijn vruchten af te werpen tot dusver. Er komen positieve signalen binnen. ADXpert maakt gebruik van een arbeidsdeskundige. Deze arbeidsdeskundige werkt nauw samen met de bedrijfsarts en uiteraard met de leerkracht. Al vrij snel kwam naar voren dat de leerkracht maar 1 wens heeft. Voor de klas staan is zijn grote passie, en dus wordt onderzocht in hoeverre dit haalbaar en wenselijk is. Bij het arbeidsdeskundig onderzoek wordt uiteraard het welzijn en de gezondheid van de leerkracht nooit uit het oog verloren.

Halve dagen

Het arbeidsdeskundig onderzoek lijkt voorlopig te resulteren in een terugkeer van de leerkracht binnen enkele maanden. Het plan is, om op termijn te beginnen met halve dagen werk en beperkte werkzaamheden buiten schooltijd. Het arbeidsdeskundig onderzoek heeft ons positief verrast. Wij hadden er al ernstig rekening mee gehouden dat we deze gewaardeerde leerkracht niet meer zouden terugzien. Afgezien van de progressie die is gemaakt dankzij het arbeidsdeskundig onderzoek, kunnen we ook stellen dat de samenwerking met ADXpert zeer prettig verloopt. De werkwijze valt te omschrijven als doelgericht, helder, menselijk en doortastend.