Site en Designing
Image default
Business / Marketing and Advertising

Demografisch transitiemodel

De bevolking wordt steeds ouder. Dat betekent dat er steeds meer ouderen zullen zijn, waardoor ze een steeds grotere groep in de samenleving zullen vormen. Dit komt door de economische ontwikkelingen van de afgelopen honderd jaar. Een demografisch transitiemodel werkt namelijk als volgt. In de eerste situatie ligt het sterftecijfer en het geboortecijfer hoog. Omdat er zoveel mensen, en ook veel kinderen, doodgaan, willen mensen meer kinderen hebben om er zeker van te zijn dat ze een goede oude dag hebben. Door verbeterde gezondheidszorg gaat het aantal sterfgevallen omlaag. Het aantal geboortes blijft nog hoog, uit gewoonte en als stok achter de deur. Hierdoor groeit de bevolking erg. Daarna zal ook het geboortecijfer zakken. Dat is fase 3. In situatie 4 zijn het geboorte- en het sterftecijfer allebei erg laag. In de laatste fase gaat het sterftecijfer weer omhoog, omdat de generatie uit fase 3 nu sterft op oude leeftijd.

In Nederland ziet dat er als volgt uit: In de jaren van de industriële revolutie lag zowel het geboorte als het sterftecijfer hoog. Door de ontwikkelingen op medisch gebied en de verbeterde omstandigheden van de twintigste eeuw stierven er steeds minder mensen. Toen werd de generatie die we ook wel kennen als de baby boomers. Er werden heel veel kinderen geboren en er gingen weinig mensen dood. Daarna ging ook het geboortecijfer omlaag, in de jaren 60 en 70. Dit bleef zo. Onderzoeker verwachten dat we binnenkort de vijfde fase ingaan, waarbij er meer mensen overlijden dan er bij komen.

Door fase 3 zijn er op het moment dus heel veel ouderen. Deze zijn allemaal nog relatief fit en kunnen dus nog thuis wonen, maar zijn niet zo gezond dat ze zonder aanpassingen kunnen wonen. Een aanpassing kan bijvoorbeeld zijn een lichaamsdroger. Daarmee kan je afdrogen zonder handdoek. Dit is ideaal voor ouderen die veilig willen douchen, maar wel thuis willen blijven wonen.

https://lavicta.nl/