Site en Designing
Image default
Business / Marketing and Advertising

Waaruit bestaat een communicatiestrategie?

In een communicatie strategie staat beschreven hoe de gestelde doelen bereikt moeten worden. In een communicatie strategie komen een aantal verschillende onderwerpen aan bod. Denk hierbij aan de doelgroepen, de identiteit, het imago, de boodschap en meer. Niet ieder communicatie plan ziet er hetzelfde uit, maar toch zie je vaak dat er een aantal onderdelen in elke strategie terugkomen. Daarnaast ga je ook niet bij elk onderdeel er even specifiek op in. Sommige onderdelen van een communicatiestrategie hebben minder aandacht nodig dan anderen. Elk onderdeel is gelijk, maar toch verschilt het per situatie hoe de onderdelen worden ingevuld.

Analyse
Je begint een communicatiestrategie met een interne en een externe analyse van de organisatie. In deze analyse ga je kijken naar de interne aspecten van de organisatie, en welke externe factoren invloed hebben op de organisatie.

Doelgroep
Vervolgens ga je bepalen wie je doelgroep is. Deze stap is erg belangrijk en mag zeker niet worden overgeslagen. Segmentatie van de doelgroep is hierbij een erg belangrijk onderdeel.

Doelstelling
Wanneer de doelgroep bepaald is, ga je door met het vastleggen van de doelstelling. Hierbij is het belangrijk dat de doelstelling smart wordt geformuleerd. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. Wanneer je doelstelling hier aan voldoet is deze geschikt voor de communicatiestrategie.

Boodschap formuleren
Er wordt hierbij 1 boodschap geformuleerd. Zorg ervoor dat deze duidelijk en krachtig is.

Nog meer onderdelen van een communicatiestrategie?
Naast bovenstaande onderdelen bestaat een communicatie strategie uit nog meer verschillende zaken. Ben je benieuwd naar wat deze onderdelen zijn? Klik dan hier en lees meer informatie over de communicatie strategie. Je vindt hier meer informatie over de verschillende onderdelen waaruit een communicatiestrategie bestaat, en hoe je deze het beste kunt uitwerken. Oftewel: voor meer informatie over een communicatie strategie ben je hier aan het juiste adres!

http://www.siege-marketing.nl/